Chcete, aby váš výrobek nesl ochrannou známku Prověřeno v poušti? Nechte ho otestovat českými egyptology

Prověřeno v poušti je kombinovaná ochranná známka, kterou mohou získat produkty a technologie, které budou testovány v náročných podmínkách české archeologické koncese v egyptském Abúsíru, popřípadě v Núbii, a splní předem dané specifické podmínky.

Testovaný výrobek nebo technologie projde praktickým prověřením kvality, a/nebo vlastností. Prověření může být také základem pro technická vylepšení produktů. Pokud výrobky nebo technologie uspějí, získají jeho výrobci právo použít ochrannou známku k označení těchto výrobků v rámci jejich propagace a prodeje.

Jaké produkty se o známku mohou ucházet?

O testování se může ucházet široká řada produktů a technologií. Od generátorů, klimatizačních zařízení přes fotoaparáty nebo technické textilie až po oděvy a obuv. Kompletní seznam najdete ZDE. Dveře jsou tedy otevřené i produktům, které nejsou přímo spojeny s výzkumným záměrem Českého egyptologického ústavu FF UK, ale specifické podmínky na české archeologické koncesi v Abúsíru v Egyptě mohou napomoci k prověření jejich kvality.

Ochranná známka u prověřených výrobků a technologií značí jejich specifickou kvalitu a splnění vlastností deklarovaných výrobcem. Český egyptologický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy si vyhrazuje právo známku neudělit těm výrobkům (či technologiím), které neobstály při testování a nesplnily tak předpoklady pro udělení ochranné známky.

Jak probíhá prověřování?

Členové expedice odvezou konkrétní výrobky (či technologie) s sebou na českou archeologickou koncesi do Egypta. Zde se pak uskutečňuje praktické a systematické prověřování jeho vlastností daných výrobcem. Členové týmu dané výrobky (resp. technologie) testují po dohodnutou dobu vlastnosti garantované výrobcem v extrémních pouštních podmínkách. Podmínky prověřování jsou s každým výrobcem předem jasně dohodnuty a je sestaven tzv. plán testování. Podmínky testování, stejně jako jako průběh a výsledek budou zveřejněny na našem webu.


Vlastníkem ochranné známky je Český egyptologický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Známka je registrovaná u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze (číslo přihlášky 551312) dle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů